Izgatavoam monētu kalšanas preses dažādām vajadzībām.

Muzejā tā var būt kā patstāvīga atrakcijas apmeklētājiem. Firmai kā tradicionāls rīks īpašiem viesiem.