Piedāvājam radošās metāla darbnīcas izbraucienus uz pasākumiem. Darbnīcā var veidot dažādas lietas no metāla gan iekštelpās, gan ārpus tām. Parasti izmantojam kā sagataves vara aplīšus, kur dalībnieki ar dornīšiem un meiseļiem iekaļ ornamentus. Rotu lina diedziņā vēlāk var iekārt kaklā vai aplikt ap roku.  Var apvienot ar monētu kalšanu. Izmaksas: sākot no 34 eur/h + transporta izdevumi. Parasti klāt nāk arī materiālu iegādes izdevumi.

Cenās iekļautas attiecīgas stundas iekraušanās/izkraušanās vajadzībām (parasti kopā (pasākumā+kalēja darbnīcā) aizņem 2-2,5h). Pasākuma dalībniekiem, ja nepieciešams tiek piedāvāti gan darba cimdi, gan darba aizsargbrilles vai vizieris. Tāpat cenā iekļauts viss pasākumam vajadzīgais aprīkojums; āmuri, dorņi, meiseļi, punktsiti, dzelzs platformas vai mazās laktas, vīles, lina aukla, šķēres, galdi (ja nepieciešams. Par krēsliem vienoties atsevišķi) u.tml.

Pie mūsu galdiem var maksimāli vienlaicīgi darboties 12-14 cilvēku. Var apvienot ar monētu kalšanu vai kalēja smēdi.

Cenas bez PVN.

Kad esat izlēmuši ar mums sadarboties nosūtiet cenu pieprasījumu!