Piedāvājam radošās metāla darbnīcas izbraucienus uz pasākumiem. Darbnīcā var veidot dažādas lietas no metāla gan iekštelpās, gan ārpus tām. Parasti izmantojam kā sagataves vara aplīšus, kur dalībnieki ar dornīšiem un meiseļiem iekaļ ornamentus. Rotu lina diedziņā vēlāk var iekārt kaklā vai aplikt ap roku.  Var apvienot ar monētu kalšanu. Izmaksas: no 31 eur/h + transporta izdevumi. Parasti klāt nāk arī materiālu iegādes izdevumi.

Viena stunda pasākumā 70 EUR + transporta izdevumi.
Divas stundas pasākumā 85 EUR (42,5 eur/h) + transporta izdevumi.
Trīs līdz septiņas stundas ir 35 EUR/h + transporta izdevumi.
Visu dienu jeb 8h ir 250 eur (31,25 EUR/h) + transporta izdevumi.

Cenās iekļautas attiecīgas stundas iekraušanās/izkraušanās vajadzībām (parasti kopā (pasākumā+darbnīcā) aizņem 2-2,5h). Pasākuma dalībniekiem, ja nepieciešams tiek piedāvāti gan darba cimdi, gan darba aizsargbrilles vai vizieris. Tāpat cenā iekļauts viss pasākumam vajadzīgais aprīkojums; āmuri, dorņi, meiseļi, punktsiti, dzelzs platformas vai mazās laktas, vīles, lina aukla, šķēres, galdi (ja nepieciešams. Par krēsliem vienoties atsevišķi) u.tml.

Pie mūsu galdiem var maksimāli vienlaicīgi darboties 12-14 cilvēku. Var apvienot ar monētu kalšanu vai kalēja smēdi.

Cenas bez PVN.

Kad esat izlēmuši ar mums sadarboties nosūtiet cenu pieprasījumu!